Inicio  
  estadísticas ribadavia.net
situación de Ribadavia
patrimonio histórico artístico de Ribadavia
outras zonas de interés de Ribadavia
Festas e Teatro en Ribadavia
guía turística local
Máis información de Ribadavia
   
Igrexa de San Xoán
Construìda a fináis do século XII. Románica. Foi recibida por testamento en 1276 e 1294, na que existía unha cláusula de doación ós clérigos e Frailes de San Xoan do Hospital de Ribadavia. Os cabaleiros Hospitalarios de San Xoan de Xeruxalén, chamados tamén de Rodas e de Malta, atopábanse establecidos en Ribadavia dende finais do século XII, coas súa igrexa e hospital anexos. Os cabaleiros da orden estableceran un hospital para atender ó cuidado dos numerosos peregrinos que en aqueles tempos se dirixían a visitar o sepulcro do Apostol Santiago, os que ademáis según o seu instituto debían defender e amparar nas súas viaxes, pois como orden militar, estos relixiosos á vida monástica, unián a militar no exercicio e profesión das armas, que esgrimían en defensa da fé e dos pereginos.
Eran pois, monxes guerreiros, pero non sacerdotes, senón legos, e para os servizos espirituais tiñan un presbítero, e na parroquia existía un Priorato.
fontal igrexa de san xoan de ribadavia
interior igrexa de san xoan de ribadavia
porta principal da igrexa de san xoan de ribadavia
abside da  igrexa de san xoan de ribadavia
Na fachada de esta igresa atópase una porta, acantonada por tres columnas a cada lado, e cuios capiteis son de follas, figuras e monstruos. . En vez do rosetón coma a de santiago, nesta ábrese unha ornamental fiestra de medio punto flanqueada polas súas correspondentes columnas. Alumean a súa nave, cuio teita é de madeira, catro riquísimas fiestras de medio punto, idénticas ás  que  se  conservan  na  fachada  e os arcos das dúas bóvedas que dividen o prebisterio en dous corpos, parecen descansar en soportes ou capiteis ornamentais. Consta de un sò ábside e corpo cuberto por unha bóveda de medio cañón, que declara a intelixencia do maestro.
lateral igrexa de san xoan de ribadavia casa rectoral e abside da igrexa de san xoan de ribadavia
A rectoral sobre a que se pode ver a cruz labrada de 8 puntas, símbolo da Orde, atópase unida a iglexa pola parte de atrás. Destaca no seu interior o retablo barroco de San Miguel e a imaxen da Virxen das Angustias (patrona do barrio de San Xoán).

 
libro de visitas de ribadavia.net
chat Ribadavia turismo
Asociación Turística www.ribadavia.net ----- Optimizada para 800 x 600
© 23/03/2003 Xabier Fernández Davila - Colaboradores: Santos Pérez Madarnás, Héctor Pérez Souto
Traductores- Inglés: Ben Marchant, Katarzyna Zgierska; Francés: Jonathan Bosselet; Portugués: Susana Salgado; Alemán:L. Gulín