Inicio  
  Estadísticas de www.ribadavia.net
situación de Ribadavia
patrimonio histórico artístico de Ribadavia
outras zonas de interés de Ribadavia
Festas e Teatro en Ribadavia
guía turística local
Máis información de Ribadavia

 
Obradoiros de Veran
A intención é ofrecer ós veciños de Ribadavia a posibilidade dun achegamento experimental ós procesos de traballo necesarios para producir certos productos no horizonte da artesanía actual.
A proposta de colaboración feita pola Fundación Festa da Istoria ó Museo Etnolóxico foi acollida con interese por esta última institución, co ánimo e o apoio da Delegación Provincial da Consellería de Cultura, Comunicación e Turismo.
Para materializar estes obradoiros acordouse, por parte da Fundación Festa da Istoria e o Museo etnolóxico, utilizar o espacio do patio do Museo, que constitúe un lugar excelente para estas actividades no tempo de vran.
O traballo sobre o coiro como materia elaborada da curtición, a tranformación do barro en olas, cacharros e recipientes, a talla da madeira como técnica e como arte ou a cestería nalgunhas das súas aplicacións e modalidades centran a temática dos obradoiros
programados.O barro amarelo de Niñodaguía logrou merecido prestixio ata  o extremo de producir  unha cerámica fortemente demandada nas
obradoiro de talla no patio do museo etnoloxico de ribadavia
profesora de cesteria no local da madalena nos obradoiros de vran de ribadavia
alunas no obradoiro de cesteria promocionado pola coordinadora da festa da istoria de ribadavia obradoiro de talla no museo etnoloxico de ribadavia
feiras e mercados de vilas e cidades. Ourense e a súa provincia tivo núcleos nos que a cestería acadou unha importancia relativa.
As terras vitivinícolas de Valdeorrras e o Ribeiro testemuñan a presencia do oficio de cesteiro   e  as  necesidades  de explotacións
dos recursos piscícolas do río déronlle particular protagonismo ós naseiros.
A tradición de talla en madeira asocia ó artífice que crea a arte popular de tantas igrexas e ermidas co torneiro que logra abelenciosas formas na madeira.
 
Libro de visitas de www.ribadavia.net
Chat de Ribadavia turismo
Asociación Turística www.ribadavia.net ----- Optimizada para 800 x 600
© 23/03/2003 Xabier Fernández Davila - Colaboradores: Santos Pérez Madarnás, Héctor Pérez Souto
Traductores- Inglés: Ben Marchant, Katarzyna Zgierska; Francés: Jonathan Bosselet; Portugués: Susana Salgado; Alemán:L. Gulín