inicio  
 
situación de Ribadavia
patrimonio histórico artístico de Ribadavia
outras zonas de interés de Ribadavia
Festas e Teatro en Ribadavia
guía turística local
Máis información de Ribadavia
   
Castelo dos Condes Sarmiento de Ribadavia
Data a súa construcción da segunda metade do século XV. Dícese que este castelo foi cedido xuntamente co señorío por Enrique II, a D. Pedro Ruiz Sarmiento (linaxe noble galego) conde que foi despois de Ribadavia (perdendo a vila a sua condición de realenga, e decir de depender directamente da coroa, pasando a ser señorío do conde).
Aínda conserva unha importante necropolise de pedra do século IX-XII, aparte de enterramentos antropoides escavados en roca viva do século IX, e un sepulcro do século XII. Faltan as almenas, a famosa torre de homenaxe e calquer outro signo de protección.
A porta principal consta dun arco semicircular e porta corredeira na que estan os escudos dos Sarmiento e Fajardo. Foi abandoado no século XVII cando os condes de Ribadavia fixan a sua residencia no pazo que logo levará o seu nome (Pazo dos condes) sito na praza maior, aínda  que  estaba  comunicado  co  castelo  por
vision do castelo dende a parte de atras do convento de santo domingo de ribadavia
chimenea da torre do castelo de ribadavia
castelo dende a rua do progreso de ribadavia
interior castelo dos sarmiento de ribadavia
vista aerea do castelo dos condes sarmiento de ribadavia torres do castelo dos condes sarmiento de ribadavia
medio de unha porta.
Dende a súa zoa maís alta ten unha importante vista, onde se pode contemplar o río Avia e o Miño, agás de unha gran parte da vila ribadaviense. A maioría dos capiteis das columnas que decoraban o interior están destruídos. A muralla conserva 3 das súas 5 portas, a Porta da Cerca (porta de entrada ao castelo) a Porta Nova (camiño ao río),e a Porta Falsa (con camiño ao muíño).
Data  aproximadamente   según   algúns  estudos   do   ano  1202,  aínda  que  outros historiadores comparten a idea do século XII.
torre dereita do castelo dos condes sarmiento de ribadavia interior do castelo dos condes de ribadavia
Na actualidade debido o seu estado ruinoso estanse acometendo obras de restauración na súa totalidade. No interor construíuse un auditorium, onde se celebra a famosa Mosta Internacional de Teatro, no mes de Xullo.

 
Asociación Turística www.ribadavia.net ----- Optimizada para 800 x 600
© 23/03/2003 Xabier Fernández Davila - Colaboradores: Santos Pérez Madarnás, Héctor Pérez Souto
Traductores- Inglés: Ben Marchant, Katarzyna Zgierska; Francés: Jonathan Bosselet; Portugués: Susana Salgado; Alemán:L. Gulín