inicio  
 
situación de Ribadavia
patrimonio histórico artístico de Ribadavia
outras zonas de interés de Ribadavia
Festas e Teatro en Ribadavia
guía turística local
Máis información de Ribadavia
   
Barrio Xudeo
Os xudeos (ou xudíos como lle chaman por aquí) establecerónse na nosa vila no século XI. En Ribadavia, a poboación xudía aumentou e desenrolouse durante os séculos XII e XIII, ó chegar ó século XIV aparece unha poboación xudea de 1.500 habitantes, a mitade do total dos da vila, según o cronistra Froissar; e tan commpenetrados estaban cos cristiáns, que vivían uns e outros en fraternal consorcio, fora do relixioso.
Así é que, en Xaneiro do año 1386 ó poñer sitio a vila de Ribadavia o exército inglés ó mando de Sir Thomas Percy, en defensa dos dereitos ó trono do Duque de Alencaster, pola súa dona Dña. Constanza, filla do Rey D. Pedro o cruel, os xudeos facendo causa común cos demáis habitantes, tomaron parte en defensa da vila de Ribadavia, encargándose de defende-la muralla da Madalena e Porta Nova, que circundaban o seu barrio, nesta contenda perderon  grandes  cantidades de ouro,
porta falsa de acceso ao recinto murado, ao fondo a igrexa da madalena de ribadavia
casas rehabilitadas no barrio xudío de ribadavia
rua dos fornos dentro do barrio xudío de ribadavia
porta nova, un dos accesos ao recinto murado de ribadavia
plaza buxan e porta nova de abaixo de ribadavia sinagoga xudia na plaza da madalena de ribadavia
prata e alhaxas, ademáis de quedar arrasado completamente o barrio que extramuros habitaban na corredoira. Os xudíos de Ribadavia continuaron aumentando en número e importancia durante os séculos XIV e XV, chegando a identificarse co resto da poboación a pesar da relixion formaron un só pobo de afectos e sentimentos.
No seu barrio os xudeos tiñan a súa “aljama” ou sinagoga (lugar de culto). Por todo o descrito con anterioridade, pòdese supoñer a gran cosnternación que debeu sufrir-la vila de Ribadavia, ó producirse o 30 de Marzo de
sinagoga xudia na plaza da madalena de ribadavia subida a praza maior de ribadavia
1492 o decreto de expulsión expedido polos Reis Católicos, no que se lles concedía un prazo de 4 meses, para sáir de España non permitíndoselles sacar do Reino, ouro, prata ou moneda, sinón tan só mobles e mercaderías. A Maioría, como sucedeu no resto de Galicia abrazou de boa ou mala fe, a relixión cristian, quedándose no pais. Contra estos corversos adoptou despoís medidas de rigor e formóu varios procesos a Inquisición de Santiago, que lles perseguiu, ata arruinalos. Según un dito, varios xudeos de Ribadavia, convertidos na apariencia ó cristianismo, xuntábanse todolos sábados con outros e ocupabanse de maltratar azotando unha imaxe de Xesucristo crucificado, e que chegando a conocemento do Tribunal da Inquisición de Santiago, instruiu proceso contra os profanadores, sendo dita posesión confiscada e adquirida polo cabildo de Santiago.
soportales plaza madalena de ribadavia con sinagoga xudea
rua porta nova de abaixo de ribadavia
soportales plaza madalena de ribadavia
soportales no barrio xudeo de ribadavia
 
Asociación Turística www.ribadavia.net ----- Optimizada para 800 x 600
© 23/03/2003 Xabier Fernández Davila - Colaboradores: Santos Pérez Madarnás, Héctor Pérez Souto
Traductores- Inglés: Ben Marchant, Katarzyna Zgierska; Francés: Jonathan Bosselet; Portugués: Susana Salgado; Alemán:L. Gulín