Inicio  
  estadísticas ribadavia.net
situación de Ribadavia
patrimonio histórico artístico de Ribadavia
outras zonas de interés de Ribadavia
Festas e Teatro en Ribadavia
guía turística local
Máis información de Ribadavia
   
Convento e Igrexa de Santo Domingo
O convento de Santo Domingo de Ribadavia, está reputado como un dos máis antigos da Orden de Galicia, e a súa fermosa e ampla igrexa, de estilo, gótico, como unha das mellores que a mesma Orden tiña na rexión, sendo moita a semellanza polos seus ábsides coa tan celebre de Pontevedra ou con outra existente na vila portuguesa de Caamiña.
É ademáis o templo de Ribadavia, que merece entusiastas loubanzas por parte de todolos visitantes desta poboación. A igrexa, é de estilo oxival, con detalles de románico e ten toda a gallardía e emplitude interior propias de aquela clase.
Consta de tres grandes naves, terminadas por tres fermosas capelas, que constituen os seus ábsides, nos seus muros ábrense rasgados ventanais góticos, e ostenta ó interior altas e esbeltas columnas, con fermosos  capiteis,   ricamente  exornados  con  figuras
igrexa de santo domingo dende os soportales do convento de santo domingo de ribadavia
abside da igrexa de santo domingo, ao fondo capela da virxe do portal de ribadavia
acceso ao recinto do conxunto monumental de santo domingo de ribadavia
santo domingo dende os xardins do patio do convento de santo domingo de ribadavia
santo domingo dende a capela da virxe do portal de ribadavia interior da igrexa de santo domingo de ribadavia
tomadas do reino vexetal e animal, entre eles os de varios monstruos. De esas columnas arrancan arcos apuntados na nave central, e de medio punto nas laterias, sobre as que descansa o teito de madeira de todas elas. O ábside central ou capela maior forma un pongono de cinco lados na parte exterior, con dúas fiestras oxivais aximezadas, una inferior e outra superior, en cada lado.
Os ábsides laterais están tamen adornados ó interior con fermosas columniñas cos seus correspondentes capiteis e teñen tres ventanais cada un.
traseira da igrexa de santo domingo de ribadavia interior roseton da igrexa de santo domingo de ribadavia
É notable no evanxelio o frontal do altar, que é de pedra perfectamente tallada, formando un fermoso dibuxo, que chama a atención del calquer observador . Estos ábsides, teñen bóvedas de abanico, non así as naves da igrexa, que se atopan cubertas  por  un  teito  de  madeira.  A  porta  pincipal  que  ata  1903,   permaneceu
pechada, é de estilo gotico e abocinada. Sobre a porta atópanse tres escudos ou pedras de armas, ó centro o Real de Castela e León, a un lado o do Conde de Ribadavia cos seus trece roeis e o outro carón o do Obispo Fray Alfonso de Cusanca, Prior que fora do convento.
Remata a fachada unha fermosa cruz calada sobre un cordeiro que lle serve de base, e por debaixo do rosetón corre en todo o longo de aquéla una imposta ou faixa. Esta igrexa abre os domingos e cando hai enterros ou cabodanos.
 
libro de visitas de ribadavia.net
chat Ribadavia turismo
Asociación Turística www.ribadavia.net ----- Optimizada para 800 x 600
© 23/03/2003 Xabier Fernández Davila - Colaboradores: Santos Pérez Madarnás, Héctor Pérez Souto
Traductores- Inglés: Ben Marchant, Katarzyna Zgierska; Francés: Jonathan Bosselet; Portugués: Susana Salgado; Alemán:L. Gulín