Inicio  
  estadísticas ribadavia.net
situación de Ribadavia
patrimonio histórico artístico de Ribadavia
outras zonas de interés de Ribadavia
Festas e Teatro en Ribadavia
guía turística local
Máis información de Ribadavia


 
Outros Eventos
A vendima do Ribeiro As eleccións en ribadavia A noite Meiga en ribadavia  
A Vendima
Un dos maiores acontecementos da comarca do Ribeiro é a recollida de uva ou vendima. Esta sole durar aproximadamente 21 días dependendo da zona na que se realice. O consello regulador da denominación de orixe ribeiro contabiliza no ano 2004 unhas 102 adegas (35 industriais) e uns 6.000 colleiteiros, sendo aproximadamente unhas 3.000 hectáreas as dedicadas a este singular cultivo da vide.
Descarga de uvas na cooperativa vitivinicola do ribeiro
A producción anual rolda os 19 millóns de kilos de uva. Unha das peculiaridades da colleita deste ano foi a inclusión no regulamento do consello, dun novo producto amparado, o “Tostado”, o primeiro destas características protexido en España. Inscribíndose para a súa producción un total de 6 adegas.
No caso da Cooperativa vitivinicola do ribeiro, destináronse un total de 12.000 kilos de uva seleccionada, treixadura, para este Tostado de denominación, o que se pode traducir, segundo as súas previsións nunhas 4.800
Vendima en Beade
botellas (para as que se require preto de 15 kilos por cada litro), que salvo erro estarán nas nadal do 2005 como "Tostado de Costeira".
 
libro de visitas de ribadavia.net
chat Ribadavia turismo
Asociación Turística www.ribadavia.net ----- Optimizada para 800 x 600
© 23/03/2003 Xabier Fernández Davila - Colaboradores: Santos Pérez Madarnás, Héctor Pérez Souto
Traductores- Inglés: Ben Marchant, Katarzyna Zgierska; Francés: Jonathan Bosselet; Portugués: Susana Salgado; Alemán:L. Gulín